2 | Bouw - Hout

In het 2de beroep, het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL), kan je kiezen voor de richting bouw/hout.

Je krijgt nog steeds een basispakket algemene vakken, maar vanaf nu worden de leerlingen gevormd tot een echte vakman.

Hout

In de lessen hout worden alle handelingen meerdere malen voor getoond. Stap voor stap met liefde voor het vak.

Je krijgt veel meer tijd om alle handelingen uit te voeren. Je moet in mindere mate tekeningen kunnen tekenen maar je moet ze wel kunnen lezen en begrijpen.

Bouw

In het studiegebied bouw staat het “al doende leren denken” en “al denkend leren doen” centraal. Je leert, onder begeleiding van de praktijkleerkracht verschillende muurtjes metselen, de te nemen stappen en aspecten van het technisch proces zelf voor te bereiden en te organiseren, …  

Je leert hierbij gerelateerde aspecten en voorschriften in verband met duurzaamheid, gezondheid, preventie, veiligheid en milieu te hanteren en dit met respect voor jezelf en de anderen.

Lessentabel

Vakken
Lestijden
Basispakket algemeen
17
Frans
1
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Maatschappelijke vorming
2
Muzikale opvoeding
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
3
Plastische opvoeding
1
Wiskunde
3
Basispakket TV-PV
15
TV Bouw
1.5
PV Bouw
6
TV Hout
1.5
PV Hout
6
Contacteer ons Terug naar overzicht

Heeft u een vraag?

Contacteer ons
Top